• آموزشگاه آزاد زبان خارجی فراهان

    Farahan Language Institue
  • آیلتس فراهان

    Ielts FARAHAN
  • کلاس های ترمیک و فشرده

    Thermic and compact classes

تقویم آموزشی


تقویم آموزشی ترم زمستان

 

ترم زمستان آموزشگاه زبان فراهان، در محیطی متفاوت و جذاب، از تاریخ 96/10/09(نهم دی ماه) شروع خواهد شد. تاریخ امتحانات میان ترم و پایان ترم بر اساس جدول زیر خواهد بود. این تاریخ ها به هیچ عنوان قابل تغییر نبوده  و برای افراد غایب  در امتحانات میان ترم و پایان ترم، امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

 

برنامه امتحانات میان ترم و پایان ترم آموزشگاه فراهان

 

گروه ها

میان ترم

پایان ترم

TipTop

First Friends

Magic time

 

از 96/11/07تا 96/11/13

 

از 96/12/05تا 96/12/10

FTC (Family and Friends)

از 96/11/07تا 96/11/13

از 96/12/12تا 96/12/17

FAC (Top Notch)

از 96/11/07تا 96/11/13

از 96/12/12تا 96/12/17

نکته 1: تاریخ های ذکر شده بر اساس سطوح مختلف سنی زبان آموزان می باشد. لطفا از نام سطح و کتاب خود اطمینان حاصل فرمایید.

نکته 2: امتحانات میان ترم و پایان ترم صرفا در تاریخ های ذکر شده برگزار می گردد و تحت هیچ شرایطی امتحان مجدد و یا جداگانه گرفته نخواهد شد.  

 

 

Copyright © 2014 Farahan Language Institute. Design by Anaritius

پشتیبانی