• آموزشگاه آزاد زبان خارجی فراهان

    Farahan Language Institue
  • آیلتس فراهان

    Ielts FARAHAN
  • کلاس های ترمیک و فشرده

    Thermic and compact classes

گواهينامه‌های آموزشگاه آزاد زبان های خارجی فراهان


مدرک لانگمن (Longman Certificate)

انتشارات پیرسون لانگمن، یکی از معتبرترین انتشارات زبانی انگلستان، در پایان دوره کتاب های خود مدرک طلایی و نقره ای ارائه می نماید. با توجه به همکاری مشترک آموزشگاه آزاد زبان های خارجی فراهان و نمایندگی انحصاری پیرسون لانگمن انگلستان در ایران (انتشارات غزال جوان) این مدرک به زبان آموزان این مرکز تعلق می گیرد. افرادی که حد نصاب نمره لازم را در آزمون پایانی (Oral exam) آموزشگاه کسب نمایند مشمول دریافت این مدرک خواهند بود. دو نوع گواهینامه برای زبان آموزان این آموزشگاه صادر می گردد:


1. گواهینامه طلایی:

این گواهینامه پس از اتمام سطح Summit 2B FAC12 به زبان آموز داده می شود و پس از آن زبان آموزان در صورت تمایل وارد دوره های آیلتس دکتر خوشخو می شوند که در دو ترم و به صورت تضمینی است.

گواهینامه طلایی شماره نام کتاب مقطع
1 Summit 2B

2. گواهینامه نقره ای:

این گواهینامه پس از اتمام هر یک از سطوح کتب آموزش زبان برای زبان آموز صادر می گردد.

گواهینامه نقره ای شماره نام کتاب مقطع
2 Top Notch 2nd Edition
ویرایش جدید
اتمام هر سطح

انتشارات پیرسون-لانگمن در انگلستان واقع است که در زمینه های مختلف آموزش زبان در سراسر دنیا، از آسیا تا آمریکای لاتین فعالیت می کند و همواره در یافتن راهکارهای استفاده از تکنولوژی، ارائه خدمات آموزشی زبانی و ارزشیابی مدرن، پیشرو بوده است. لازم به ذکر است که دفتر نمایندگی این انتشارات در تهران واقع است و مدارک ارسال شده برای آموزشگاه زبان فراهان از دفتر نمایندگی پیرسون-لانگمن است.

مدیریت: امین خوشخو – دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی

Supervisor: زهرا دشتبان- دانشجوی دکتری زبان شناسی

Copyright © 2014 Farahan Language Institute. Design by Anaritius

پشتیبانی