• آموزشگاه آزاد زبان خارجی فراهان

    Farahan Language Institue
  • آیلتس فراهان

    Ielts FARAHAN
  • کلاس های ترمیک و فشرده

    Thermic and compact classes

ثبت نام ترم بهار

تاریخ درج: 1397-01-19
🔔انواع دوره های مکالمه فشرده و فوق فشرده آموزشگاه فراهان🔔
 
🔹 دوره های ترمیک عادی، دوبار در هفته با سیستم تاپ ناچ، طول دوره دو سال
 
🔸 دوره های فشرده حضوری با اساتید برتر فراهان، سیستم تاچ استون. سه بار در هفته و یا آخر هفته، هماهنگ با برنامه زبان آموزان، طول دوره یک سال
 
🔹 دوره فوق فشرده حضوری مکالمه سیستم تاچ استون با اساتید برتر فراهان، چهار بار در هفته، یا آخر هفته با توجه به برنامه زبان آموزان، طول دوره شش ماه
 
🔸 دوره های مکالمه فوق فشرده آنلاین، هر روز، سیستم تاچ استون و ریدرز دایجست. مدرسین: دکتر خوشخو و سرکار خانم دشتبان، نویسندگان کتاب تاپ ناچ گلاسری، تنظیم وقت با برنامه زبان آموزان، محل
تشکیل کلاس: آموزشگاه زبان فراهان، طول دوره چهارماه
 
دوره های جدید آلمانی و فرانسه نیز از بیست فروردین آغاز می شود
 
لطفا برای شرکت در کلاس های مختلف و ثبت نام، با آموزشگاه تماس بگیرید.
 
53827226
53835569
 
Copyright © 2014 Farahan Language Institute. Design by Anaritius

پشتیبانی