• آموزشگاه آزاد زبان خارجی فراهان

    Farahan Language Institue
  • آیلتس فراهان

    Ielts FARAHAN
  • کلاس های ترمیک و فشرده

    Thermic and compact classes

کارگاه فشرده زبان عمومی آزمون ارشد و دکتری

تاریخ درج: 1398-02-06

برگزاری کارگاه فشرده زبان عمومی آزمون ارشد و دکتری توسط دکتر محمد امین سبحانی

محل آموزشگاه زبان فراهان

پنجم و ششم اردیبهشت ماه

جهت ثبت نام با دفتر آموزشگاه زبان فراهان تماس بگیرید.

53827226

53835569

Copyright © 2014 Farahan Language Institute. Design by Anaritius

پشتیبانی