• آموزشگاه آزاد زبان خارجی فراهان

    Farahan Language Institue
  • آیلتس فراهان

    Ielts FARAHAN
  • کلاس های ترمیک و فشرده

    Thermic and compact classes

تیپ تاپ نماد همیشگی فراهان

تاریخ درج: 1398-04-09

تیپ تاپ نماد همیشگی آموزشگاه زبان فراهان

همراه با سیلابس اختصاصی آموزشگاه زبان فراهان هماهنگ با شعبه فراهان کیدز تهران و سیستم ای آر

برای اولین بار توسط آموزشگاه زبان فراهان در سال نود و یک معرفی شد

این سیلابس در کتاب های تیپ تاپ وجود ندارد بلکه به صورت جداگانه و جدا از کتاب به مدرسین کودک آموزشگاه داده می شود و صرفا مخصوص آموزشگاه زبان فراهان کیدز است.

شعبه تهران فراهان کیدز

تهران-شهرزیبا- انتهای بلوار آیت الله کاشانی-خیابان آشوری کوچه بهار پلاک 9 آموزشگاه زبان فراهان

021-44339196

شعبه نی ریز:خیابان طالقانی روبروی خیابان بهداشت آموزشگاه زبان فراهان

07153827226

«در دنیای پر از کپی شما اصل را انتخاب کنید»

Copyright © 2014 Farahan Language Institute. Design by Anaritius

پشتیبانی