• آموزشگاه آزاد زبان خارجی فراهان

    Farahan Language Institue
  • آیلتس فراهان

    Ielts FARAHAN
  • کلاس های ترمیک و فشرده

    Thermic and compact classes

ترم آنلاین آموزشگاه زبان فراهان

تاریخ درج: 1399-01-15

کلاس هـــــــــــــــــــای آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاین آموزشگاه زبان  فراهان

کلاس های بزرگسال

اسپیکینگ آیلتس بزرگسال

و همچنین کودکان نوجوانان

توسط اساتید مجرب فراهان

تحت نظر: آقای دکتر خوشخو و خانم دکتر دشتبان

جهت تماس با شماره 09378755101 در واتساپ پیام دهید.

 

Copyright © 2014 Farahan Language Institute. Design by Anaritius

پشتیبانی