• آموزشگاه آزاد زبان خارجی فراهان

    Farahan Language Institue
  • آیلتس فراهان

    Ielts FARAHAN
  • کلاس های ترمیک و فشرده

    Thermic and compact classes

قوانین و مقررات آموزشگاه زبان فراهان


الف) مقررات عمومی:

• رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
تبصره: رعایت شئونات اسلامی برای کلیه زبان پژوهان الزامی بوده و زبان پژوهان خانم ملزم به رعایت حجاب و پوشش اسلامی می باشند. بدیهی است مرکز ثبت نام جهت ایجاد محیط آرام و مورد تأکید خانواده های محترم و زبان پژوهان گرامی، از حضور آن دسته از زبان پژوهان که رعایت موارد مذکور را نمی نمایند در کلاس ها ممانعت نموده و از ثبت نام ایشان در ترم بعد معذور می باشد.
• عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
• خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
• همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
• اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند.)
توجه: حضور ولی زبان آموزان زیر 16 سال به همراه ایشان، هنگام ثبت نام و همچنین مراجعه حداقل سه بار در هر ترم به منظور اطلاع از وضعیت تحصیلی زبان آموز الزامی است.
**به منظور رفاه حال ساکنین منازل مجاور و رعایت حقوق همسایگان زبان پژوه تعهد می نماید نسبت به پارک نکردن خودرو خود یا خودرو همراهان در جلوی درب همسایگان و کوچه های منتهی به مؤسسه و اماکن ترافیک زا اقدام نموده و از تجمع بی جهت در جلو درب مؤسسه خودداری نماید.


ب) تعیین سطح:

1- تمامی مراجعه کنندگان محترم قبل از ثبت نام اصلی ملزم می باشند در آزمون تعیین سطح که توسط یکی از کارشناسان مورد تأیید موسسه برگزار می گردد، شرکت نمایند.
2- زبان پژوهان بعد از تعیین سطح مجاز به تعیین سطح مجدد نبوده و در صورت اعتراض به تعیین سطح خویش، بعد از شرکت در کلاس تعیین سطح شده این اعتراض توسط استاد بعد از سه جلسه آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید استاد کلاس، زبان پژوه محترم توسط کارشناس مجدداً تعیین سطح می گردد.
3- تعیین سطح دارای سه ماه اعتبار می باشد. همچنین زبان پژوه مجاز به نشستن در کلاس بالاتر یا پایین تر از سطح تعیین شده نمی باشد مگر در مواقع مورد تشخیص توسط کارشناس آموزش.
4- مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به زبان آموز این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.

ج) مقررات آموزشی:

• حضور به موقع و فعال در کلاس های آموزشی، انجام وظایف علمی و تکالیف محول شده از طرف استاد، شرکت در بحث ها و مکالمات های درسی و کلاسی، عدم غیبت در جلسات آموزشی، ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده به مؤسسه و استاد جهت افزایش کیفیت آموزشی کلاس، شرکت در نظرسنجی از کلاس در پایان ترم و توجه به تمامی قوانین و مقررات آموزشی مؤسسه.
• تکمیل ثبت نام ظرف پیش از شروع کلاسها
• عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم
تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد.
• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.)
تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می شود. توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.
• حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.
توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند.
• در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است.

شرایط قبولی در هر ترم:

* کسب حداقل نمره میانگین 75 از 100
• تبصره: در صورت کسب نمره 70 از 100 ،زبان آموز مشروط و ترم بعد حداقل نمره قبولی 80 از 100 می باشد، در غیر اینصورت مردود خواهد شد.

ح) مقررات استرداد و رزرو شهریه:

• تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون نظر گرفتن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 20% مسترد می گردد.
• تا 48 ساعت قبل از شروع کلاسها (بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل) زبان آموزان می توانند شهریه پرداختی را به نام خود یا بستگان درجه یک، جهت استفاده در ترمهای بعد رزرو نمایند.
• پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد.
• جهت استرداد شهریه، قبض نامنویسی یا رسید بانکی نسخه پرداخت کننده و کارت شناسایی عکس دار همراه داشته باشید.
• استرداد شهریه افراد زیر 16 سال، فقط با حضور ولی آنان امکان پذیر است.

قوانين و مقررات ويژه مؤسسه مربوط به گروه های کودکان و نوجوانان:

1- به جهت رعایت رفاه حال همسایگان مؤسسه و کاهش ترافیک در کوچه منتهی به مؤسسه والدین گرامی در صورت مشایعت فرزندشان با اتومبیل از کوچه های اطراف موسسه اقدام به رفت و آمد با وسیله نقلیه نمایند و سپس حضوراً فرزندشان را تا دم درب مؤسسه مشایعت نمایند.
2- والدین گرامی در جلسات آموزشی والدین (Parents Meeting) حضور فعال داشته باشند و نسبت به اجرای موارد ذکر شده توسط استاد کلاس فرزندشان، اهتمام ورزند.
3- در صورت نیاز به مشاوره با استاد کلاس فرزندشان و سؤال درباره وضعیت آموزشی وی، با هماهنگی قبلی از استاد وقت گرفته و به جهت حفظ حقوق سایر زبان آموزان از مراجعه در ساعت کلاس و درب کلاس پرهیز نمایند.
4- در صورتی که زبان آموز سابقه بیماری خاص شامل بیماری های تنفسی، قلب، صرع یا غیره را دارد، والدین گرامی، مؤسسه و استاد کلاس را از این موضوع مطلع نمایند.
5- به همراه آوردن تلفن همراه(موبایل) و تجهیزات مشابه تحت هر عنوانی به مؤسسه توسط زبان آموز کودک و نوجوان ممنوع می باشد و در صورت مشاهده مؤسسه مجاز به ضبط آن بوده و بعد از تعهد، به والدین برگشت داده می شود.
6- والدین گرامی نسبت به چگونگی رفت و آمد فرزندشان به مؤسسه، غیبت و تأخیر ایشان دقت و توجه کافی را داشته باشند و از مؤسسه در زمینه غیبت یا تأخیر فرزندشان گزارش بخواهند.

خ) ساير قوانين و مقررات آموزشی:

1- زبان پژوهان گرامی نسبت به شروع و پایان ترم دقت و توجه کافی داشته باشند و از دفتر مؤسسه و یا سایت موسسه تقویم آموزشی را دریافت نمایند.
2- زبان پژوهان و زبان آموزان گرامی نسبت به همکاری با مسئول واحد کلاس جهت برگزاری جلسات جبرانی (Make Up) اهتمام ورزند.
3- زبان پژوهان محترم می توانند قبل از پایان ترم بدلیل احتمال پرشدن ظرفیت کلاس ها اقدام به پیش ثبت نام نمایند و بعد از قبولی در سطح خویش سیستم به طور خودکار ثبت نام را قطعی می نماید و در صورت عدم قبولی، امکان استرداد وجه کامل ثبت نام میسر می باشد.

و در پایان

مسئولیت های مؤسسه، پیشامدهای غیر قابل پیش بینی مسئولیت مؤسسه و کارکنان آن فقط محدود به اتفاقات و پیشامد های عمدی و اختیاری می شود. لذا مؤسسه هیچ مسئولیتی در قبال کاهش عملکردش به دلیل پیشامد های غیر اختیاری (مانند بلایای طبیعی، سیل، آتش سوزی و تمامی مشکلات ناشی از آن) که خارج از حوزه اختیارش است ندارد.

Copyright © 2014 Farahan Language Institute. Design by Anaritius

پشتیبانی